Historie

Vznik lyžařského oddílu v Mostku se datuje k roku 1975, kdy se několik nadšenců převážně z řad členů TJ Jiskra Mostek rozhodlo, že pro příznivce lyžování vybudují lyžařský vlek. Jako lokalitu zvolili nedaleký svah v Debrném u Mostku, který splňoval jejich představy včetně umístění na severní straně, aby zde zůstával sníh co nejdéle.

Tento svah byl pojmenován „Desítka“, podle domu, který zde kdysi stával v horní části současné sjezdové trati.  V tomto domě žila německá rodina pana Plischka. V roce 1945 kdy došlo k odsunu Němců v domě bydlel v letech 1945 – 1946 pan Květoslav Nosál s rodinou. Poté dům čp.10 včetně velké stodoly užívalo JZD Olešnice, které pokračovalo s chovem skotu. Po několika málo letech i JZD tento objekt opustilo a dům začal postupně chátrat. V 60 letech zbylo z domu pouze obvodové zdivo, které bylo rozebráno a použito k výstavbě rodinných domků v obci Mostek.

Tato  partička lidí se pokusila sestavit  první vlek, který se sestával z navijáku poháněného motorem z motocyklu Jawa 250,který byl připevněn k ovocnému stromu na vrcholku kopce. Hlavními aktéry sestrojení tohoto zařízení byli Pavel Klimeš, Vladimír Brynda a Libor Trejbal.  Pomocí lana bylo možné přepravit „přepravit“ najednou až 5 lyžařů. Vždy jeden z lyžařů musel cestou z kopce stáhnout lano do nástupní stanice, kde čekala již další skupina nedočkavců na přepravu směrem na vrchol. Toto zařízení bylo samozřejmě nevyhovující  a  proto se začalo uvažovat o jeho přestavbě.   V roce 1977 parta „vlekařů“ v čele s Miroslavem Cermanem a Janem Oloszczynským  za pomoci závodu Tiba 01  Mostek, sestavila dle vypracované projektové dokumentace zařízení typového označení    VL 201, které už vypadalo jako klasický lyžařský vlek. Ten se sestával z nástupní a výstupní stanice a jednoho podpěrného sloupu. Lyžaři zde byli přepravováni pomocí provázků upevněných k ocelovému lanu kovovými kotvičkami. Bylo vybudováno i zázemí pro obsluhu vleku a členy lyžařského oddílu. Přes velkou řadu problému byl nakonec v listopadu 1977 vlek zkolaudován a užíván až do roku 2004.

Na současné poměry byl lyžařský vlek již silně zaostalý a nevyhovující a proto přišla druhá vlna nadšenců v čele s Václavem Strejcem a práci našich otců, strýců a sousedů v současné době již v důchodovém věku začala přetvářet nejdříve v myšlenkách k obrazu svému.
Byl vypracován projekt na celkovou výměnu dosud užívaného lyžařského vleku. I přes problémy, které takovou akci provázejí jsme všichni věřili , že to co vybudujeme bude určeno pro několik generací, které po nás toto zařízení převezmou a budou snad i dále provozovat stejně tak jako naše generace, která navázala na generaci našich předchůdců. Tento lyžařský vlek byl opět přes řadu problémů vybudován v amatérských podmínkách v dílo na profesionální úrovni.
V únoru roku 2005 bylo toto pro nás „životní dílo“ úspěšně zkolaudováno. Tímto můžeme široké veřejnosti a hlavně naší mládeži nabídnout opravdu na místní poměry kvalitní přepravní zařízení.

Jelikož naše nečinnost netrvala dlouho, započali jsme další etapu kompletní přestavby tentokrát celého zázemí pro lyžaře včetně obslužného objektu lyžařského vleku. Tato akce přestavby byla rozdělena na dvě etapy. Hlavními tahouny celé této velké „pěrestrojky“ byli Václav Strejc a Libor Trejbal.

V roce 2006 se začalo postupně s první etapou přestavby, která spočívala ve vybudování přístavby ke stávající dřevěné budově obslužného objektu. V dubnu roku 2009 byla tato přístavba včetně nového komína a WC bez problému zkolaudována. Původní dřevěný obslužný objekt byl ale natolik ve špatném technickém stavu, že proběhlo po ukončení zimní sezóny v březnu 2010 k jeho stržení a započala tím druhá etapa přestavby vybudováním zcela nového obslužného objektu lyžařského vleku. Přes velké množství práce, které bylo třeba od jara do podzimu udělat, se vše opět za neúnavné pomoci dvou výše uvedených dříčů, ale samozřejmě i za pomocí několika mála věrných členů oddílu vybudovat. Kolaudace této druhé etapy proběhla dne 5.11.2010. Tímto datem začala nová etapa fungování lyžařského vleku „Desítka“ v Debrném u Mostku.